Фирмата ни извършва ремонт на вече изградени басейни. Понякога собствениците на басейни се изправят пред проблеми от различно естество , в следствие на неправилно изграждане , недобра или липса на хидроизолация, амортизация , неправилна поддръжка и експлоатация на машините и пр. След установяване на причините , ние можем да ви отправим оферта за ремонта и след одобряването й да извършим необходимите строителни или технически дейности по отстраняване на повредата.