Ние извършваме архитектурно и комплексно проектиране на жилищни сгради като вили, къщи,ваканционни и жилищни комплекси , реконструкции, преустройства.
Изготвяме комплексен инвестиционен проект, съдържащ всички необходими части:
1. част АРХИТЕКТУРНА
2. част КОНСТРУКТИВНА
3. част ПБЗ
4. част ЕЛЕКТРО
5. част ВиК
6. част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
7. част ОВК
8. част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
9. част ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
10.част ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЙСТВО

При необходимост:
11.част ГЕОДЕЗИЯ
12.част ПЪТНА
13.част ТЕХНОЛОГИЧНА
14.част ДИЗАЙН
15.част ГЕОЛОГИЯ

При желание от възложителя:
16.КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
17.ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
18.КОНСУЛТАЦИИ
19.АВТОРСКИ НАДЗОР