Ремонт и изграждане на скатни и плоски покриви

Покривът е горният завършек на сградата, който осъщестява защитата й от атмосферни влияния. Основните му функции са добрата термоизолация и хидрозащита. Друга негова особеност е архитекурното въздействие на сградата . Затова изборът на покрив трябва да бъде съобразен архитекурно , според проекта или стилистиката на сграда , както и да бъде изпълнен добре технически. Ние можем да изградим, ремоделираме и ремонтираме покривът според индивиудалните намерения на инвеститора. Дали сте избрали скатен покрив или плосък, ние ще изпълним проекта до най-малкия детайл.