Грубият строеж на една сграда представлява първостепенен и основен етап в построяването й. Под „Груб строеж" се разбира изграждането на конструкцията на една сграда.

Той включва : Изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени (земетръсни шайби), колони, зидарии, стълбищни шахти, дренажи и др. Кофриране, армиране и изливане на бетон за всички етажи. Направа на покрив според проекта. В „ Грубия строеж” са включени разчистване на терена и изкоп, както и неговото отводнване ; заграждане и обезопасяване на терена. Във фирмата ни работят специалисти в грубото строителство с дългогодишен опит. Ние можем да ви съдействаме и в организацията и намирането на най-качествените материали на разумни цени.