Проектен мениджмънт и предпроектни проучвания

За да е успешен един проект е необходимо да се направи предпроектно проучване на пазара, на търсенето и предлагането, на новите тенденции и много други фактори. Ние можем да ви помогнем в това начинание , като дългогодишни специалисти в сферата на недвижимите имоти, строителството, обзавеждането и наемите. Можем да ви дадем адекватна оценка , както да изготвим и бизнес план, който ще ви донесе желания резултат в най-кратки срокове.

Списъкът с услугите , които включват предпроектният и проектният мениджмънт е дълъг и това са някои от тях:

  • Консултации и справка за възможностите за инвецтиции в недвижими имоти
  • Оценка на възможностите и риска на пазара на недвижими имоти и строителството
  • Предлагане и проучване на парцели за застрояване
  • Комплексно изготвяне на бизнес план за закупуване на парцел, проектиране на сграда , обзавеждане, интериорен дизайн, озеленяване, отдаване под наем и др.
  • Задания за проектиране по всички специалности
  • Управление на проектите
  • Технически и авторски надзор
  • Контрол на строителните дейности и довършителни работи
  • Организиране и контрол на интериорния дизайн и обзавеждането
  • Други